Starptautiskā vadītāja apliecība

Starptautiskā vadītāja apliecība

Plānojot sēsties pie motorizēta spēkrata stūres ārpus Eiropas Savienības, var būt nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība jeb International driving permit (IDP). Kas ir IDP, kur tā nepieciešama un kā pie tās tikt?

Kas ir starptautiskā vadītāja apliecība jeb International driving permit?

Starptautiskā vadītāja apliecība ir A6 formāta papīra buklets, kurš atbilst 1949. gada Ženēvas vai 1968. gada Vīnes konvencijas prasībām. Starptautiskā vadītāja apliecība pēc būtības ir nacionālās vadītāja apliecības tulkojums vairākās valodās.

Starptautiskā vadītāja apliecība neaizvieto nacionālo vadītāja apliecību.

Starptautiskā vadītāja apliecība ir derīga tikai kopā ar derīgu nacionālo vadītāja apliecību. Starptautiskā vadītāja apliecība kļūst nederīga, ja personai izsniegtā nacionālā vadītāja apliecība kļūst nederīga izmantošanai (beidzies termiņš, piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemšana, medicīniskajai izziņai beidzies derīguma termiņš u.tml.).

Kāpēc nepieciešama IDP?

Latvijā un Nīderlandē izsniegtās nacionālās vadītāja apliecības tiek atzītas daudzās valstīs, tāpēc starptautiskā vadītāja apliecība vienmēr nav nepieciešama, tomēr neliels mājasdarbs – noskaidrošana, vai dokuments ir nepieciešams, un IDP nokārtošana – ir viens no veidiem, kā parūpēties par savu drošību ceļojuma laikā un izvairīties no laika vai naudas zaudējumiem vai citām nepatikšanām, ja plānots sēsties pie motorizēta spēkrata stūres valstīs, kurās starptautiskā vadītāja apliecība ir nepieciešama vai ieteicama.

Sociālajos tīklos ir atrodami pieredzes stāsti par izaicinājumiem, ar kuriem ceļotāji saskārušies, vēloties īrēt motorizētu transportlīdzekli bez IDP: gara skaidrošanās auto nomas darbiniekiem, rezervētās automašīnas nesaņemšana un iemaksātās drošības naudas (daļēja) zaudēšana, soda nauda, braukšanas eksāmena kārtošana nesaprotamā svešvalodā, lai varētu iegūt attiecīgās valsts nacionālo vadītāja apliecību, korupcija.

Kurās valstīs nepieciešama starptautiskā vadītāja apliecība?

Latvijā un Nīderlandē izsniegtās nacionālās vadītāja apliecības tiek atzītas Eiropas Savienībā un daudzās citās valstīs, tāpēc vienmēr starptautiskā vadītāja apliecība nav nepieciešama. Starptautiskā vadītāja apliecība var noderēt valstīs, kas neatzīst Latvijas vai Nīderlandes nacionālo apliecību, tāpēc pirms došanās uz kādu eksotiskāku valsti vienmēr ieteicams izpētīt pieejamo informāciju par vadītāja apliecības izmantošanu konkrētajā valstī un jautājumu gadījumā sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību. ANWB tīmekļvietnē pieejamais apkopojums var noderēt kā sākumpunkts.

Latvijas nacionālā vadītāja apliecība atbilst 1968. gada Vīnes konvencijai par ceļu satiksmi. Nīderlande parakstījusi 1949. gada Ženēvas konvenciju par ceļu satiksmi. Valstis, kuras ir parakstījušas un ratificējušas attiecīgo konvenciju, atzīst līgumslēdzēju pušu nacionālo vadītāja apliecību un starptautisko vadītāja apliecību. Savukārt valstīm, kuras nav pievienojušās nevienam no starptautiskajiem ceļu satiksmi reglamentējošajiem tiesību aktiem, nav pienākums atzīt ne nacionālā parauga, ne starptautiskā parauga vadītāja apliecību, to atzīšana ir šo pašu valstu ziņā.

Kur var saņemt starptautisko vadītāja apliecību?

Starptautisko vadītāja apliecību izsniedz pilnvarota institūcija valstī, kurā izsniegta nacionālā autovadītāja apliecība. Latvijā starptautisko vadītāja apliecību izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Nīderlandē – ANWB.

Nīderlandē dzīvojošie Latvijā izsniegtas vadītāja apliecības īpašnieki starptautisko vadītāja apliecību var saņemt CSDD, savukārt Latvijā dzīvojošie Nīderlandē izsniegtas vadītāja apliecības īpašnieki starptautisko vadītāja apliecību var saņemt ANWB.

Kā var saņemt starptautisko vadītāja apliecību?

Latvijā izsniegtas vadītāja apliecības īpašnieki starptautiskajai vadītāja apliecībai CSDD var pieteikties divos veidos:

  • klātienē kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā nodrošina vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus (kontaktinformāciju var atrast šeit);
  • attālināti, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu CSDD uz e-pasta adresi riga[at]csdd.gov.lv.

Starptautiskās vadītāja apliecības izgatavošanas laiks ir 1–3 darbdienas, jo tiek izmantotas īpašas tehnoloģijas. Izgatavoto apliecību var saņemt vai nu tajā pašā CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā noformēta apliecība, vai pa pastu uz norādīto adresi Latvijā, kam nav obligāti jābūt deklarētajai dzīvesvietas adresei.

Tātad ārzemēs dzīvojošie starptautisko vadītāja apliecību var saņemt vai nu nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu un norādot kāda radinieka vai drauga adresi Latvijā, kurš pēc tam gatavo apliecību varēs nosūtīt uz adresi ārvalstī, vai piesakoties elektroniski pirms došanās brīvdienās uz Latviju, vai arī visu nokārtojot vizītes laikā Latvijā.

Lai saņemtu starptautisko vadītāja apliecību, jābūt derīgai Latvijā izsniegtai nacionālajai apliecībai un veselības pārbaudei.

Nīderlandē izsniegtas vadītāja apliecības īpašnieki starptautisko vadītāja apliecību var saņemt personīgi ierodoties tuvākajā ANWB. Pa tālruni vai elektroniski pieteikumi netiek pieņemti. Dodoties uz ANWB, līdzi jāņem pases foto un derīga Nīderlandes vadītāja apliecība. Starptautiskā vadītāja apliecība tiek izgatavota dažu minūšu laikā.

Agrāk ANWB izsniedza starptautiskās vadītāja apliecības atbilstoši 1949. gada Ženēvas konvencijai, taču kopš 2019. gada 1. jūlija Nīderlandē ir iespējams tikt arī pie 1968. gada Vīnes konvencijai atbilstošas starptautiskās apliecības. Ja plānots apceļot vairākas valstis, tad ir iespējams saņemt abu paraugu starptautisko vadītāja apliecību, bet jāņem vērā, ka katrai apliecībai ir nepieciešama atsevišķa fotogrāfija. Nīderlandē var saņemt arī 1926. gada starptautiskās apliecības modeli, kas derīgs tikai Somālijā.

ANWB tīmekļvietnē ir atrodama plašāka informācija par to, kura parauga starptautiskā vadītāja apliecība ir nepieciešama vai ieteicama dažādās valstīs.

Cik maksā starptautiskā autovadītāja apliecība?

Latvijā izsniegta 1968. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 19,84 eur.

Nīderlandē:

  • 1968. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 24,95 eur,
  • 1949. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 18,95 eur,
  • 1926. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 18,95 eur.

Cik ilgi starptautiskā autovadītāja apliecība ir derīga?

Starptautiskā vadītāja apliecība ir derīga tikai kopā ar derīgu nacionālo vadītāja apliecību. Starptautiskā vadītāja apliecība neaizvieto nacionālo vadītāja apliecību.

Starptautiskā vadītāja apliecība kļūst nederīga, ja personai izsniegtā nacionālā vadītāja apliecība kļūst nederīga izmantošanai (beidzies termiņš, piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai atņemšana, medicīniskajai izziņai beidzies derīguma termiņš u.tml.).

Latvijā izsniegta 1968. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība ir derīga 3 gadus.

Ja Latvijas nacionālās apliecības derīguma termiņš beidzas ātrāk par trim gadiem, tad IDP tiek izsniegta uz tādu pašu termiņu kā nacionālā apliecība.

Nīderlandē:

  • 1968. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 3 gadus,
  • 1949. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 1 gadu,
  • 1926. g. parauga starptautiskā vadītāja apliecība – 1 gadu.

Kur var saņemt plašāku informāciju?

Avoti: CSDD, ANWB.

Rakstam ir informatīvs raksturs. Aktuālo informāciju var noskaidrot atbildīgajās iestādēs.