Pašvaldību vēlēšanas Latvijā

velesanas

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, var no 25. marta līdz 16. maijam pieteikties balsot pašvaldībā, kur tiem ir nekustams īpašums (ja īpašumi ir vairākās pašvaldībās, tad vienā no tām). Piesakoties jānorāda vēlēšanu iecirknis, kurā vēlētājs iecerējis balsot. Pieteikties balsošanai var divējādi:

 • ​izmantojot PMLP iecirkņa maiņas e-pakalpojumu, kas ir pieejams PMLP tīmekļvietnē un uz kuru ir saite arī CVK tīmekļvietnē. E-pakalpojuma izmantošanai nepieciešama Latvijas internetbanka vai e-paraksts;
 • klātienē jebkuras Latvijas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā, līdzi ņemot
   1. 1) pasi vai personas apliecību;
   1. 2) īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu apliecība vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību​).

Piesakoties klātienē, var pieteikties balsošanai arī pašvaldībā, kur ir laulātā nekustamais īpašums, ja tas atbilst diviem nosacījumiem:

 • ​​īpašums iegūts laulības laikā;
 • tas nav viena laulātā atsevišķa manta (īpašumtiesības apliecinošā dokumentā nav ieraksta, ka īpašums būtu viena laulātā atsevišķa manta).

Piesakoties balsot pēc laulātā īpašuma, dzīvesvietas deklarēšanas vietā​ jāuzrāda arī laulības apliecība.

Nobalsot varēs klātienē izraudzītajā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā sestdien, 3. jūnijā, no pulksten 7:00 līdz 22:00 vai iepriekšējā balsošanā trīs dienas pirms vēlēšanām:

 • 31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
 • 1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
 • 2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Balsošana pa pastu pašvaldību vēlēšanās nav paredzēta.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Kandidātu saraksti un papildu informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē.