Latviešu kori no Nīderlandes piedalīsies Dziesmu svētkos

Koris "Ziemeļjūra"

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 2017. gada martā un aprīlī notika Latvijas koru skates. Skatēs piedalījās arī ārvalstu kori, kuriem bija jāiesūta video ieraksts ar dziesmām no svētku koncerta repertuāra.

Nīderlandē darbojas divi latviešu kori, un abi ir ieguvuši I pakāpi B grupā – jauktais koris “Ziemeļjūra” (diriģente Anna Fogelmane) ar 40,20 punktiem un jauktais koris “LVkorisNL” (diriģente Gunita Kronberga) ar 40,00 punktiem. Koris “Ziemeļjūra” piedalījās arī 2013. gada Dziesmu un Deju svētkos.

Ārvalstu jaukto koru A grupā ir koris “Ziemeļmeita” no Somijas (diriģents Ilmārs Millers), vokālā grupa “Ugunis” no Beļģijas (diriģente Vita Timermane-Moora), koris “Meluzīna” no Luksemburgas (diriģente Jūlija Norvele), “Gaisma” no Japānas (Taku Sato), apvienotais Londonas un “Straumēnu” latviešu koris no Lielbritānijas (Lilija Zobens) un “Tālava” no Krievijas (Tamāra Semičeva).

B grupā no ārvalstu koriem ir arī Monreālas – Otavas latviešu koris no Kanādas (Ēriks Jerumanis, Andrejs Vītols), “Laipa” no Norvēģijas (Daina Molvika), Stokholmas latviešu koris (Sandra Leja Bojsten), “Skåne” (Arta Stepiņa) un “Lakstīgalas” (Ausma Pāvulāne) no Zviedrijas, Kopenhāgenas un Vejles apvienotais latviešu koris (Sabīne Soida) no Dānijas, Vīnes un Grācas apvienotais koris no Austrijas (Andris Rasmanis, Ilze Kroja), “eLVē” no Īrijas (Inguna Grietiņa), “Daina” no Austrālijas (Sandra Birze), Ziemeļvācijas jauktais koris (Līva Šmuldere), Berlīnes jauktais koris (Anete Graudiņa) un “Laima” (Andris Rasmanis) no Vācijas, Briseles latviešu koris no Beļģijas (Gita Pāvila), “Ziemeļu balsis” no Igaunijas (Matīss Briedis), “Latve” no Francijas (Ināra Braže), Brazīlijas latviešu koris (Allan Edward Arajs Francisco), bet par Kārļa Veilanda vadīto Ziemeļkalifornijas latviešu kori no ASV vēl nav ziņu.

Vīru koru grupā I pakāpi ieguvuši brašie dziedātāji no Melnburnas vīru kora “Veseris” Austrālijā (Sandra Birze, Roberts Birze). Savukārt sieviešu koru grupā no ārvalstīm skatē piedalījās Milānas latviešu koris (Ilze Atardo) no Itālijas, kā arī “Ramtai” (Nadīna Jestela) un Frankfurtes latviešu koris (Marks Opeskins) no Vācijas.
LVkorisNL