III pasaules diktāts latviešu valodā

Latviešu valodas diktāts

Sestdien, 2017. gada 7. oktobrī, plkst. 11.00 pēc Nīderlandes laika ikviens interesents aicināts pārbaudīt savu rakstītprasmi, piedaloties III pasaules diktātā latviešu valodā klātienē kādā no sešām Latvijas pilsētām (Rīga, Ventspils, Liepāja, Valmiera, Rēzekne, Daugavpils) vai tiešsaistē vietnē www.raksti.org.

Atzīmes netiks liktas, diktātu varēs rakstīt, gan norādot savu vārdu, gan anonīmi, jo iniciatīvas mērķis ir sniegt iespēju ikvienam novērtēt savas zināšanas latviešu valodas pareizrakstībā. Interesenti, kuri būs rakstījuši diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās, savukārt tie, kuri būs uzdevumu pildījuši tiešsaistē, kļūdu labojumu varēs apskatīt vietnē www.raksti.org.

Diktoru lomu, lasot diktātu klātienē, uzņemsies sabiedrībā pazīstami cilvēki. Aptuveni 300 vārdu garā diktāta teksta autors ir rakstnieks Nils Sakss, Rīgā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (LU HZF) to diktēs aktrise Guna Zariņa. Diktāta atbilstību latviešu valodas normām pārbaudīja un apstiprināja LU HZF Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras vadītāja Andra Kalnača.

Kā sagatavoties diktātam

Gunas Kalniņas lekciju kurss “Pareiza un moderna rakstu valoda”

2016. gada diktāta teksts un skaidrojumi

II diktāts latviešu valodā

II pasaules diktātu latviešu valodā 2016. gada oktobrī kopā rakstījuši 789 cilvēki. Divi diktāti ir uzrakstīti bez kļūdām, trīs – ar vienu kļūdu, savukārt lielākais kļūdu skaits vienā darbā ir 234. Vidēji dalībnieki tekstā pieļāvuši 11 ortogrāfijas un 7 interpunkcijas kļūdas, turklāt vidēji sievietēm ir divreiz mazāk kļūdu nekā vīriešiem (attiecīgi 15 un 31). Jaunākā dalībniece ir 9 gadus veca rīdziniece, savukārt vecākais dalībnieks ir 82 gadus vecs kungs no Salaspils. Kopā diktātā piedalījušies interesenti no 24 valstīm. Katrs piektais cilvēks rakstīja diktātu jau otro gadu pēc kārtas.

To dalībnieku vidū, kuri izvēlējās rakstīt ar roku, rīdzinieku aktivitāte bija vislielākā – 123 darbi. Otrajā vietā ir Liepāja ar 73 darbiem. Interneta vietnē raksti.org tika iesniegti 539 darbi. 11 internetā rakstīti diktāti tika noraidīti diakritisko zīmju trūkuma dēļ vai arī tādēļ, ka tie bija uzrakstīti tikai daļēji. Vairākums dalībnieku diktātu rakstīja tiešsaistē no Latvijas (471). Ārzemēs tiešsaistē diktātu rakstījuši 57 interesenti, visvairāk darbu saņemti no Lielbritānijas.

Bez kļūdām bija iesūtīti divi darbi, abi rakstīti tiešsaistē Latvijā – Rīgā un Talsos. 13% darbu ir no vienas līdz piecām kļūdām, 26% dalībniekiem ir 6-10 kļūdas, 36% to ir 11-20. Jāņem vērā, ka diktātu rakstīja dažādu tautību un atšķirīgu vecumu cilvēki. Arī izglītības līmenis aptver visu spektru – piedalījās gan pamatskolas audzēkņi, vidusskolēni un tehnikumu studenti, gan bakalauri, maģistri un pat deviņi zinātņu doktori. Čaklākās rakstītājas sieviešu vidū bija Ievas (24 jeb 4% no visām sievietēm), vīriešu vidū tie bija Jāņi (7 jeb 6% no visiem vīriešiem). Labojot diktātu, atzīmes netika liktas, taču bija norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu pats novērtēt savas zināšanas.

Visbiežāk dalībnieki kļūdījās, nepareizi rakstot saikli ne tikvien-bet arī, kā arī divdabī neapsēzdamies pirms izskaņas –damies daudzi rakstījuši neapsēsdamies vai pat neapsēstdamies. Nav ievērots, ka personu vietniekvārdu tu un piederības vietniekvārdu tavās raksta ar lielo sākuma burtu vēstulē, bet ne tautasdziesmā. Daudziem grūtības sagādāja svešvārdu sintezators, saksofons, ceremonija, absolvents, aplaudēt pareizrakstība. Gandrīz visi interesenti bija piemirsuši, kā tiek noformēta tiešā runa, kā arī daudzi nevarēja noteikt teikuma gramatisko centru un divdabja teiciena robežas, tāpēc nevarēja pareizi salikt pieturzīmes.

Papildu informācija tīmekļvietnē www.raksti.org un facebook lapā.