Ieskats 30%-regeling

30% regeling

Ar pārcelšanos uz dzīvi un iejušanos Nīderlandē ir saistīti izdevumi – iedzīves pārvešana, formalitāšu kārtošana, nīderlandiešu valodas kursi, īres maksa un apdrošināšana divās valstīs, nodokļu un apdrošināšanas konsultantu pakalpojumi, augstākas izmaksas saziņai un saiknes uzturēšanai ar piederīgajiem dzimtenē, bērniem maksas izglītība starptautiskā skolā, diasporas skoliņas apmeklējums, mitekļa īre brīvajā tirgū, iespējams dzīvesbiedra pārkvalifikācija u.c. Līdz ar to iebraucējiem, lai nodrošinātu sev līdzīgu dzīves līmeni kā vietējiem, būtu jāpelna krietni vairāk. Lai piesaistītu augsti kvalificētu darbaspēku un mazāk noslogotu darba devējus, Nīderlandē ir pieejams “30%-regeling” (turpmāk 30%R).

Tas nozīmē, ka darba devēji drīkst ārvalstu darbiniekiem, kam ir īpašas zināšanas un prasmes, izmaksāt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamu pielikumu 30% apmērā no algas, lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar pārcelšanos un iejušanos Nīderlandē. Iemaksas pensiju fondā (2. līmenī pēc Nīderlandes pensiju sistēmas) tiek aprēķinātas no bruto algas, neskaitot 30% pielikumu.

Darba ņēmējam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • ir jābūt noslēgtam līgumam ar darba devēju;
  • ir jābūt īpašām zināšanām vai prasmēm, kuras nav vai ir ļoti reti sastopamas Nīderlandes darba tirgū;
  • bruto darba algai ir jābūt vismaz 36889 eur gadā, neskaitot 30% pielikumu, tomēr maģistra grāda īpašniekiem, kas jaunāki par 30 g.v. – 28041 eur gadā, bet zinātniskajiem darbiniekiem un pētniekiem nav noteikts minimums;
  • darba ņēmējs 24 mēnešu laikā pirms pirmās darba dienas ir dzīvojis vismaz 150 km no Nīderlandes robežas (par izņēmumiem var uzzināt Belastingdienst tīmekļvietnē).

Lai saņemtu 30%R, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, tā jānosūta Belastingdienst, kas izvērtē ārvalstnieka atbilstību 30%R noteikumiem.

Mainot darba devēju, ir vēlreiz jāpiesakās 30%R un vērā tiks ņemti tajā laikā spēkā esošie tiesību akti.
30%R ir spēkā līdz darba attiecību beigām, bet ne vairāk kā 8 gadiem (tiem, kas 30%R saņēmuši pirms 01.01.2012 – uz ne vairāk kā 10 gadiem). 8 gadu periods var tikt saīsināts, ja darba ņēmējs jau agrāk ir dzīvojis un strādājis Nīderlandē. Papildu informācija Belastingdienst tīmekļvietnē.

Pēc Algemene Rekenkamer datiem 30%R saņēmēju skaits pieaudzis no 37718 līdz 51975 laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam.

15,3% no kopējā 30%R saņēmēju skaita ir iebraucēji no Indijas, kam seko darba ņēmēji no Apvienotās Karalistes ar 10,7%, Vācijas 7,8%, ASV 5,1% Francijas 4,9%, Ķīnas 4,1%, Itālijas 3,9%, Spānijas 3,6%, Japānas 2,7%, Polijas 2,7%, Turcijas 2,2%, Krievijas 2,2%. Atlikušos 15,7% un 19% izmanto attiecīgi pārējo Eiropas Savienības un pasaules valstu pilsoņi.

30%R izmanto nepilni 40% no kopējā iebraucēju skaita no Krievijas, gandrīz 27% Indijas, 18,8% Japānas, 7,2% ASV, 6,7% Apvienotās Karalistes, 6,25% Francijas, 4,64% Spānijas, 4,4% Itālijas, 3,22% Ķīnas, 1,1% Vācijas, 1,02% Polijas. Pārskatā nav norādīts, cik strādājošo no Latvijas izmanto 30%R.

30%R saņēmēji strādā dažādās nozarēs, bet populārākās ir IKT, tirdzniecība, zinātne un izglītība, holdingi.

Pēc amata gandrīz ceturtā daļa ir vadītāji un direktori, t.sk. arī tirdzniecības vadītāji, kā arī inženieri, IKT, doktorantūras studenti, pētnieki, docenti un profesori, konsultanti, projektu vadītāji u.c.

Augstākais 30%R saņēmēju īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita ir Wassenaar – 7,6%, Amstelveen 7,55%, Delft 4,56%, Wageningen 4,15%, Amsterdam 4,13%,%, Eindhoven 3,64% Leiden 3,38%, Maastricht 2,98%, Den Haag 2,83%, Voorschoten 2,23%, Groningen 2,03%.

Intervijā NRC tiek arī norādīts, ka 30%R ir labs palīgs uzņēmumiem augsti kvalificētu darbinieku piesaistē, tomēr Nīderlande konkurē ar Silīcija ieleju, Singapūru un citām valstīm, un liela daļa ārvalstnieku izvēlas pārcelties citur, kad 30%R sniegtās priekšrocības beidzas.