L. Garūtas un A. Eglīša kantāte “Dievs, Tava zeme deg!” Hāgā

zeme_deg

31. janvārī Hāgā Briseles latviešu koris un vokālā grupa “Ugunis” no Beļģijas, Latviešu koris Luksemburgā “Meluzīna” un Latviešu jauktais koris Nīderlandē “Ziemeļjūra” atskaņos Lūcijas Garūtas kantāti “Dievs, Tava zeme deg!”, kuras vārdu autors ir Andrejs Eglītis. Pie ērģelēm Aivars Kalējs, tenors Ingus Pētersons, baritons Aleksandrs Poļakovs, diriģente Vita Timermane-Moora.

Lūcijas Garūtas (1902.–1977.) kantāte tenoram, baritonam, korim un ērģelēm ”Dievs, Tava zeme deg!” (1943.) ar Andreja Eglīša (1912.–2006.) vārdiem savu pirmatskaņojumu piedzīvoja 1944. gada 15. martā ļaužu pārpilnā Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā. To izpildīja leģendārais Reitera koris, dziedātāji Ādolfs Kaktiņš, Mariss Vētra, pie ērģelēm, aizvietojot saslimušo Alfrēdu Kalniņu, – pati autore. Kaismīgā un kvēlā teksta autors Andrejs Eglītis, kura rakstītais bija atzīts par pārāko Kuldīgas draudzes mācītāja prāvesta Sakārņa izsludinātajā konkursā par tēmu “Latvju lūgsna Dievam”, pirmatskaņojumu noklausījās, stāvēdams blīvā ļaužu pūlī pie pašām dievnama durvīm.

Līdz pat 1982. gadam valdīja uzskats, ka kantātes pilnīgais variants ir neatgriezeniski zudis, jo padomju Latvijā skaņdarba ieraksti tika likvidēti. Tomēr komponists Longins Apkalns, izmantojot vairāku Vācijas radiofonu arhīvos atrasto muzikālo materiālu, kantāti rekonstruēja, lai 1982. gada 8. maijā Stokholmā ļautu tai pirmoreiz izskanēt trimdā. 1988. gadā diriģents Imants Kokars un kamerkoris “Ave Sol” kantāti atdeva latviešu tautai, dziedot to emocijām pilnos koncertos visā Latvijā un nododot mantojumā gan citiem Latvijas kolektīviem, gan arī koriem Vācijā un Japānā. Kā atsevišķa vērtība ārpus kantātes konteksta bieži skan īpaši emocionālā lūgsna “Mūsu Tēvs debesīs” (avots un papildu informācija par kantāti portālā Letonika).

Adrese: St. Jacobuskerk Parkstraat 65A, 2514 JE Den Haag.
Koncerta sākums: plkst. 15.00, 31. janvārī.
Ieeja: bez maksas / par ziedojumiem.
Plašāka informācija par latviešu mūzikas koncertu Hāgā atrodama Facebook pasākuma aprakstā.

Papildināts 3. februārī ar koncerta ierakstu.