ELA aicina uz sadarbību starptautiskās organizācijās strādājošos tautiešus

eiropas-latviesu-apvieniba

Ar skatu uz Latvijas Simtgadi Eiropas Latviešu apvienība (ELA) aicina iesaistīties tīklošanās iniciatīvā Eiropas Savienības iestādēs un citās starptautiskās organizācijās strādājošos cilvēkus no Latvijas. Šī iniciatīva sasaucas ar ELA aizsākto darbu, lai stiprinātu Eiropā dzīvojošo latviešu – dažādu nozaru profesionāļu – savstarpējos kontaktus un atgriezenisko saikni ar Latviju, tai skaitā sākotnējām iestrādēm attiecībā uz Eiropā mītošajiem latviešu finansistiem un ārstiem. ELA priekšsēža Kristapa Graša vārdiem, “gan mums pašiem – Latvijas cilvēkiem Eiropā, gan arī Latvijai ir būtiski apzināties to milzīgo vērtību, kas slēpjas katrā gudrā un darbīgā cilvēkā, kas Latvijas vārdu nes ārpus tās robežām”.

ELA prezidija pārstāve diasporas politikas lietās Elīna Pinto skaidro, ka šīs ELA iniciatīvas mērķis ir stiprināt neformālās – gan draudzības, gan profesionālās sadarbības – saiknes starp tiem latviešiem, kuri savu profesionālo gājumu veido starptautiskajās organizācijās, tajās ieguvuši vērtīgu pieredzi un zināšanas, kā arī izveidojuši kontaktu tīklu. Turklāt ar skatu uz Latvijas Simtgadi un sadarbībā ar Latvijas valsts pārvaldi tīklošanās ietvaros iecerēts veidot kopīgus pasākumus un pieredzes apmaiņas iniciatīvas, kas varētu stiprināt Latvijas valsts pārvaldi un veicināt Latvijas interešu aizstāvību starptautiskā mērogā. Visbeidzot, ELA ir gatava savā darbā ar Latvijas valdību aizstāvēt starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas cilvēku kopīgi izvirzītās intereses, īpaši Eiropas tvērumā.

Šī iniciatīva balstās uz Luksemburgas un Briseles neformālās grupas “Prezidentūras draugi” aizsākto darbu, Latvijas ES prezidentūras kontekstā veidojot tīklošanos Eiropas Savienības iestādēs strādājošo latviešu starpā. Tās ietvaros tika apzināti un Latvijas prezidentūras sagatavošanas darbā neformāli iesaistīti vairāki desmiti latviešu no dažādām Eiropas Savienības iestādēm. Nu ELA mērķis ir dot jaunu grūdienu šai sadarbībai, kā arī tajā iekļaut arī Eiropas Padomē, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā, Apvienoto Nāciju Organizācijā un citās starptautiskās organizācijās strādājošos latviešus. Viņi tiek aicināti pieteikties, aizpildot aptaujas anketu. Tā ietver gan izzinošus jautājumus, gan pavisam konkrētus piedāvājumus dalībai turpmāk iecerētos pasākumos, un kalpos par pamatu tālākai kopīgi iezīmēto ideju īstenošanai.

Avots: Eiropas Latviešu apvienība