Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Eiropas Parlaments

Maija beigās notiks Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas, kurās varēs piedalīties arī Nīderlandē dzīvojošie Latvijas pilsoņi.  

Kurā datumā notiks EP vēlēšanas?

2019. gada EP vēlēšanas dažādās valstīs notiek dažādos datumos laikā no 23. līdz 26. maijam: Nīderlandē (balsošana par Nīderlandes EP kandidātiem) ceturtdien, 23. maijā, bet Latvijā – sestdien, 25. maijā (balsošana par Latvijas EP kandidātiem).

Latvijas vēlētājiem, kuri vēlas balsot par Latvijas EP kandidātiem Nīderlandē, vēlēšanu iecirknis Hāgā būs atvērts 25. maijā.

Kas varēs balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās?

Balsot varēs Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Par ko varēs balsot?

Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijā, varēs balsot par Latvijas EP kandidātiem.

Nīderlandes pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Nīderlandē, varēs balsot par Nīderlandes EP kandidātiem.

Savukārt Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Nīderlandē, un Nīderlandes pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijā, var izvēlēties balsot par:

 • Latvijas EP deputātu kandidātiem vai
 • Nīderlandes EP deputātu kandidātiem.

Latvijas pilsoņi, kuri reģistrēti Nīderlandes Iedzīvotāju reģistrā (Basisregistratie Personen, BRP) kā nerezidenti, norādot savu dzīvesvietu Latvijā, varēs balsot par Latvijas EP kandidātiem, bet nevarēs izvēlēties balsot par Nīderlandes EP kandidātiem. Pēc “Kiesraad” sniegtās informācijas, tas pats attiecas uz tiem Latvijas pilsoņiem, kuriem Nīderlandē reģistrēta tikai pasta adrese, bet nav pastāvīgas dzīvesvietas.

Katrs vēlētājs vienās EP vēlēšanās drīkst balsot tikai vienu reizi. Izvēloties balsot par Nīderlandes kandidātiem, vēlētājs zaudē tiesības šajās vēlēšanās balsot par Latvijas EP kandidātiem un otrādi – izvēloties balsot par Latvijas EP kandidātiem, vēlētājs vairs nevar balsot par Nīderlandes EP kandidātiem.

Kandidātu sarakstu iesniegšana 2019. gada EP vēlēšanām Latvijā notiks no 6. līdz 21. martam (iesniegtie saraksti), Nīderlandē – 9. aprīlī.

Cik deputātu pārstāv Latviju Eiropas Parlamentā?

No katras valsts ievēlēto deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, taču tiek ievērots t.s. līdzsvarotas proporcionalitātes princips: nevienai valstij nedrīkst būt mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputātiem, un ir noteikts maksimālais deputātu kopskaits. Parlamenta deputāti ir iedalīti un strādā grupās atkarībā no viņu politiskajiem uzskatiem, nevis valstspiederības.

2019. gada vēlēšanās EP tiks ievēlēti 705 deputāti, no tiem 8 no Latvijas, bet 29 no Nīderlandes.

Kas jādara, lai varētu piedalīties balsošanā?

Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā.

Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, netiek automātiski iekļauti kādā konkrētā vēlēšanu iecirknī, tādēļ visiem ārvalstīs pastāvīgi dzīvojošajiem vēlētājiem ir nepieciešams iesniegt iesniegumu, lai noteiktu vēlēšanu iecirkni, kurā viņi varēs balsot. Pretējā gadījumā šie vēlētāji nebūs iekļauti neviena konkrēta vēlēšanu iecirkņa sarakstā un EP vēlēšanās nevarēs balsot ne par Latvijas, ne Nīderlandes kandidātiem.

 • Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Nīderlandē un vēlas balsot par Latvijas EP kandidātiem
 • Iepriekš jāpiesakās balsošanai.
  Balsot varēs:
  • pa pastu vai
  • klātienē vēlēšanu iecirknī Hāgā, Briselē vai kādā citā no ārvalstīs vai Latvijā izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.
  Pasta balsošanai var pieteikties:
  • no 16. marta līdz 13. aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot pa pastu (pieteikuma veidlapa pdf / word; vēstniecības adrese: Koninginnegracht 27, Den Haag 2514 AB, Nederland),
  • no 16. marta līdz 25. aprīlim vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu Rīgā (pasta adrese Smilšu iela 4, Rīga LV-1050, Latvija), iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot pa pastu vai e-pastu (pasts@cvk.lv vai cvk@cvk.lv), parakstītu ar drošu e-parakstu (pieteikuma veidlapa pdf / word),
  • no 16. marta līdz 25. aprīlim elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra e-pakalpojumu “Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs”.

  EP vēlēšanās tiek izmantots vēlētāju reģistrs, tāpēc spiedogs par dalību vēlēšanās pasē netiks likts. Tas nozīmē, ka pase nebūs jāsūta pa pastu ne piesakoties, ne balsojot.
  Līdz 1. maijam vēlēšanu komisija izsūtīs balsošanas materiālus uz pieteikumā norādīto adresi. Vēlētājam jāizdara sava izvēle un balsojums savlaicīgi jānosūta atpakaļ iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā, lai tas tiktu saņemts līdz balsu skaitīšanas sākumam (2019. gada 25. maija plkst. 20:00).

  Balsošanai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs vai Latvijā jāreģistrējas no 16. marta līdz 7. maijam:
  • tiešsaistē, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēlēšanu iecirkņa maiņas e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa” (e-pakalpojums ar iespēju izvēlēties iecirkni ārvalstīs vēl tiek gatavots un būs pieejams pēc 22. marta) vai
  • personīgi, iesniedzot pieteikumu (veidlapa pdf / word) Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai vai, ja vēlētājs šajā laikā būs Latvijā, tad iesniedzot pieteikumu jebkurā dzīvesvietas deklarēšanas iestādē Latvijā (veidlapa pdf / word). Iesniedzot pieteikumu personīgi, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (eID).

  Iecirkņa maiņas pieteikumā ir jānorāda iecirkņa numurs. Hāgā darbosies iecirknis nr. 1038, savukārt Briselē – 1017. Vēlēšanu iecirkņu numuri ir atrodami cvk.lv.

  Vēlētāji, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuri vēlēšanu laikā būs Latvijā, no 16. marta līdz 7. maijam varēs izmantot iespēju mainīt iecirkni un piereģistrēties balsošanai kādā no Latvijas vēlēšanu iecirkņiem.

  Dodoties balsot uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga pase vai personas apliecība (eID).
  Klātienē vēlēšanu iecirknī Hāgā varēs nobalsot 25. maijā. Iepriekšēja balsošana Hāgā nav plānota.

 • Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijā un vēlas balsot par Latvijas EP kandidātiem, bet vēlēšanu laikā atradīsies ārvalstīs vai vēlas balsot citā vēlēšanu iecirknī vai ārvalstīs pa pastu
 • Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijā, tiek automātiski iekļauti Latvijā reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī un iepriekš reģistrēties nav nepieciešams.
  Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā būs grūti sasniedzams, iecirkni var mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs, kā arī pieteikties balsošanai pa pastu ārvalstīs.

  Reģistrēties balsošanai citā iecirknī varēs no 16. marta līdz 7. maijam:

  • tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa” (e-pakalpojums ar iespēju izvēlēties iecirkni ārvalstīs vēl tiek gatavots, būs pieejams pēc 22. marta) vai
  • klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (veidlapa pdf / word) vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā (veidlapa pdf / word). Līdzi jāņem pase vai personas apliecība (eID).

  Iecirkņa maiņas pieteikumā ir jānorāda iecirkņa numurs. Hāgā darbosies iecirknis nr. 1038, savukārt Briselē – 1017. Vēlēšanu iecirkņu numuri ir atrodami cvk.lv.

  Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts, varēs no 16. marta, kad Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā pa pastu izsūtīs informācija par vēlēšanu iecirkni.
  Tāpat iecirkni, kurā jābalso, no 16. marta varēs noskaidrot arī internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu vai zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni (+371 67049999 darbdienās no plkst. 7.00 līdz 19.00 pēc Nīderlandes laika).
  Vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā, 25. maijā, būs atvērti no plkst. 7:00 līdz 20:00. EP vēlēšanās varēs nobalsot arī iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi Latvijā strādās dažas stundas dienā. Nīderlandē vēlēšanu iecirknis būs atvērts tikai 25. maijā.
  Dodoties balsot uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga pase vai personas apliecība (eID).

  Iespēju pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm var izmantot jebkurš Latvijas vēlētājs neatkarīgi no dzīvesvietas. Būtiskākais nosacījums, lai vēlētājs pasta balsošanas pieteikumā var norādīt adresi ārvalstīs, uz kurieni nosūtīt balsošanas materiālus. Balsošanas materiāli vēlētājiem uz adresi ārvalstīs tiks izsūtīti līdz 1. maijam.

  Pasta balsošanai var pieteikties:
  • no 16. marta līdz 13. aprīlim Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot pa pastu (pieteikuma veidlapa pdf / word; vēstniecības adrese: Koninginnegracht 27, Den Haag 2514 AB, Nederland),
  • no 16. marta līdz 25. aprīlim vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu Rīgā (pasta adrese Smilšu iela 4, Rīga LV-1050, Latvija), iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot pa pastu vai e-pastu (pasts@cvk.lv vai cvk@cvk.lv), parakstītu ar drošu e-parakstu (pieteikuma veidlapa pdf / word),
  • no 16. marta līdz 25. aprīlim elektroniski, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra e-pakalpojumu “Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs”.

  EP vēlēšanās tiek izmantots vēlētāju reģistrs, tāpēc spiedogs par dalību vēlēšanās pasē netiks likts. Tas nozīmē, ka pase nebūs jāsūta pa pastu ne piesakoties, ne balsojot.
  Līdz 1. maijam vēlēšanu komisija izsūtīs balsošanas materiālus uz pieteikumā norādīto adresi. Vēlētājam jāizdara sava izvēle un balsojums savlaicīgi jānosūta atpakaļ iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā, lai tas tiktu saņemts līdz balsu skaitīšanas sākumam (2019. gada 25. maija plkst. 20:00).

 • Nīderlandē dzīvojoši Latvijas pilsoņi, kas vēlas balsot par Nīderlandes kandidātiem
 • Lai varētu balsot, ir
  • 9. aprīlī jābūt reģistrētai dzīvesvietai Nīderlandē un
  • no 26. februāra līdz 9. aprīlim jāreģistrējas balsošanai, iesniedzot pašvaldībā, kurā reģistrēta dzīvesvieta, aizpildītu Y-32 veidlapu un derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju. Aizpildītu veidlapu var iesniegt klātienē, sūtot pa pastu vai dažās pašvaldībās arī pa e-pastu vai DigiD pašvaldības tīmekļvietnē.
  Ne vēlāk kā 14 dienas pirms vēlēšanām pa pastu uz reģistrēto dzīvesvietu tiks izsūtīta balsošanas karte, kas vēlēšanu dienā, 23. maijā, jāņem līdzi uz balsošanas iecirkni kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai ES/EEZ izsniegtu autovadītāja apliecību).
  Ne vēlāk kā 4 dienas pirms vēlēšanām pa pastu tiks nosūtīti kandidātu saraksti un vēlēšanu iecirkņu adreses.
  Vēlēšanu iecirkņi Nīderlandē ceturtdien, 23. maijā, būs atvērti no plkst. 7:30 līdz 21:00.
  Vēlētājiem, kuri maina dzīvesvietu laikā no 9. aprīļa līdz 23. maijam, jārēķinās, ka balsošanas karte tiks nosūtīta uz adresi, kurā vēlētājs bijis reģistrēts 9. aprīlī, un var būt jādodas balsot uz iepriekšējās dzīvesvietas pašvaldību. Vēlētājs var arī pieprasīt vēlētāja karti, ar kuru var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Nīderlandē, vai pilnvarot kādu balsošanai savas iepriekšējās dzīvesvietas pašvaldībā.
  Plašāku informāciju var saņemt pašvaldību tīmekļvietnēs, kiesraad.nl, ikstemdezekeer.eu un www.europese-verkiezingen.eu.

 • Nīderlandē dzīvojoši Nīderlandes pilsoņi
 • Varēs balsot par Nīderlandes EP kandidātiem. Vēlētāji tiks automātiski iekļauti savai dzīvesvietai atbilstošā vēlēšanu iecirknī, tādēļ iepriekš nav jāreģistrējas. Ne vēlāk kā 14 dienas pirms vēlēšanām (līdz 9. maijam) pa pastu uz reģistrēto dzīvesvietu tiks izsūtīta balsošanas karte, kas jāņem līdzi uz balsošanas iecirkni kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību vai ES/EEZ izsniegtu autovadītāja apliecību).
  Ne vēlāk kā 4 dienas pirms vēlēšanām pa pastu tiks nosūtīti kandidātu saraksti un vēlēšanu iecirkņu adreses.
  Vēlēšanu iecirkņi Nīderlandē ceturtdien, 23. maijā, būs atvērti no plkst. 7:30 līdz 21:00.
  Ja balsošanas karte nav saņemta vai ir pazudusi, jāvēršas pašvaldībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Plašāku informāciju var saņemt pašvaldību tīmekļvietnēs, kiesraad.nl un ikstemdezekeer.eu.

 • Latvijā dzīvojoši Nīderlandes pilsoņi, kas vēlas balsot par Latvijas kandidātiem
 • Lai varētu piedalīties balsošanā, ir
  • jābūt reģistrētai dzīvesvietai Latvijā un
  • līdz 25. aprīlim jāreģistrējas balsošanai, iesniedzot parakstītu pieteikumu (veidlapa pdf / word) Latvijas Centrālajā vēlēšanu komisijā. Pieteikumu var sūtīt pa pastu, iesniegt personīgi, elektroniski portālā Latvija.lv vai pa e-pastu, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 • Latvijā dzīvojoši Nīderlandes pilsoņi, kas vēlas balsot par Nīderlandes kandidātiem
 • Par balsošanas kārtību var uzzināt kiesraad.nl un Hāgas pašvaldības tīmekļvietnē.

 • Latvijā dzīvojoši Latvijas pilsoņi
 • Par balsošanas kārtību var uzzināt Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē cvk.lv.

Kad būs zināmi vēlēšanu rezultāti?

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi pusnaktī no 26. uz 27. maiju, kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās tradicionāli vēlēšanu diena ir svētdiena.

Kas var kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās?

Tiesības kandidēt EP vēlēšanās ir ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši vismaz 18 (Nīderlandē) vai 21 (Latvijā) gada vecumu un uz kuriem neattiecas likumos noteiktie kandidēšanas ierobežojumi.

Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Nīderlandē un vēlas kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, var izvēlēties kandidēt no Latvijas vai Nīderlandes kandidātu saraksta. Katrs kandidāts vienās vēlēšanās var kandidēt tikai no viena saraksta. Plašāka informācija Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un Nīderlandes Vēlēšanu likumā.

“Uz tādām vispār nav jāiet, tur tikai aizpilda siltas vietas”

Šādi un līdzīgi komentāri dažkārt lasāmi internetā, taču derētu atcerēties, ka Eiropas Parlaments kopā ar ES ministru Padomi pieņem direktīvas un regulas, kuras pēc aptuvenām aplēsēm ietekmē aptuveni 80% no Latvijas likumiem. Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. Tādēļ, nobalsojot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jūs ietekmējat to, kuri cilvēki pieņems likumus Eiropas līmenī, kas vistiešākajā veidā attieksies arī uz jums. Katra ievēlētā kandidāta darbība vai bezdarbība ietekmē ikkatru ES pilsoni. Par Eiropas Parlamenta darbu un pieņemtajiem lēmumiem vairāk var uzzināt EP Latvijas biroja tīmekļvietnē un EP tīmekļvietnē.

Bez tam EP vēlēšanās nav vēlēšanu sliekšņa. Tas nozīmē, ka vēlēšanas tiek uzskatītas par notikušām neatkarīgi no vēlētāju aktivitātes un visas 705 deputātu vietas EP, no kurām Latvijai ir 8, bet Nīderlandei 29, tiks aizpildītas ar kandidātiem, kuri būs savākuši visvairāk balsu, tādēļ katra vēlētāja balsij ir nozīme.

“Man nav laika braukt uz Hāgu”, “Es nebūšu Nīderlandē”, “Nezinu, kur es dzīvošu”

Latvijas vēlētājiem, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārzemēs, ir iespēja balsot pa pastu, iepriekš piesakoties. Pieteikšanās termiņš – vismaz 4 nedēļas. Pieteikties balsošanai pa pastu var gan klātienē, gan sūtot pieteikumu pa pastu vai e-pastu, gan arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu, kas aizņem vien dažas minūtes. Balsošanas materiālu aizpildīšanai būs aptuveni 3 nedēļas. Adresei ārzemēs, uz kuru tiks sūtīti pasta balsošanas materiāli, nav jābūt ārzemēs reģstrētai dzīvesvietai.

Vēlētāji ārvalstīs varēs balsot gan pa pastu, gan jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, iepriekš piesakoties. Vēlētāji, kuri ir citas dzīvesvietas meklējumos un vēl nezina savu jauno adresi, var pieteikties balsošanai klātienē jebkurā vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirknis Hāgā 25. maijā, sestdienā, darbosies no plkst. 7:00 līdz 20:00, t.i., 13 stundas. Ja vēlēšanu diena ir darba diena, Nīderlandes Vēlēšanu likums nosaka, ka darba devējam ir jādod darbiniekiem iespēja atdot savu balsi vēlēšanās. Īpašos gadījumos, kad vēlēšanu iecirkņa darba laiks sakrīt ar darbdienas ilgumu un nav citas iespējas balsot, darba ņēmējam var būt tiesības uz apmaksātu pārtraukumu līdz 2 h, lai varētu pagūt tikt līdz vēlēšanu iecirknim un nobalsot. Šī iespēja tiek izmantota ļoti reti, jo maksimālais darba laiks ir 12 h. Bez tam ir iespējams balsot pa pastu.

“Izsvītroju visus, lai šitie netiek”

Vēlētājiem, kuri nav izlēmuši, par ko balsot, bet skaidri zina, ko nevēlas redzēt ievēlēto deputātu vidū, jāņem vērā, ka balss tiek atdota par sarakstu, bet ar “+” un svītrojumiem tiek izteiktas simpātijas vai antipātijas pret kandidātiem. Ja vēlētājs vēlēšanu zīmē izsvītro visus kandidātus, viņš vienalga būs atdevis savu balsi par šo kandidātu sarakstu, un, skaitot balsis, katrs kandidāts saņems pa vienam svītrojumam.

Lai balss tiktu ieskaitīta un atspoguļo vēlētāja gribu, svarīgi nekļūdīties, aizpildot vēlēšanu zīmi.

“Kur vēl var nobalsot?”

Balsot var tikai vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī (par Latvijas kandidātiem 25. maijā vai Nīderlandes – 23. maijā), iepriekš pa pastu vai 22., 23. un 24. maijā iepriekšējā balsošanā Latvijas vēlēšanu iecirkņos. Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas sākas balsu skaitīšana un balsošana ir noslēgusies. Ja vēlētājs nokavē vēlēšanu vai reģistrēšanās datumu, nākamā iespēja balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir gaidāma pēc 5 gadiem – nākamajās EP vēlēšanās.

Lai nebūtu vilšanās par pārējo vēlētāju izvēli vai palikšanu ārpus vēlētāju reģistra, aicinājums pievērst uzmanību vēlēšanu datumiem, reģistrēšanās termiņiem un informācijai par balsošanas iespējām.

Ja radušies jautājumi par balsošanas kārtību par Latvijas EP kandidātiem, var vērsties Centrālajā vēlēšanu komisijā www.cvk.lv vai zvanīt uz uzziņu tālruni +371 67049999 (darbdienās no plkst. 7:00 līdz 19:00 pēc Nīderlandes laika).

Ja radušies jautājumi par balsošanu par Nīderlandes EP kandidātiem un vēlēšanu kārtību, var jautāt pašvaldībā vai “Kiesraad”.

Avots un plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē cvk.lv un Nīderlandes Kiesraad tīmekļvietnē kiesraad.nl, kā arī soreizesbalsosu.eu, ikstemdezekeer.eu, par balsošanu.