Darba piedāvājumi Nīderlandē

Sarba piedāvajumi

NĪDERLANDĒ

Darba sludinājumus var atrast:

Nomāto darbinieku aģentūras:

Sociālajos tīklos biežāk pieminētās darbiekārtošanas un darbinieku nomas aģentūras Nīderlandē alfabētiskā secībā:

Noderīga informācija darba meklētājiem

Bruto – neto algas kalkulators
Dažādi kalkulatori, t.sk., bruto – neto algas, kompensācijas atlaišanas gadījumā u.c.

Minimālā alga Nīderlandē 2023. gadā un 2024. gadā.

Vidējā samaksa dažādos amatos – Loonwijzer

Dažkārt darba meklētāji jautā, kur rakstīts, ka Nīderlandē reģistrēts komersants nav tiesīgs prasīt samaksu par darbiekārtošanas pakalpojumu no darba meklētājiem. To var izlasīt BW “Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs” 9. pantā.

Vēl dažas lietas, kam jāpievērš uzmanība:

  • Bezmaksas darbiekārtošana, sociālās garantijas, apmaksāts atvaļinājums, stundas likme saskaņā ar koplīgumu pienākas ikvienam darbiniekam, tas nav papildu labums vai dāvana no darba devēja puses, kas drīkstētu iztrūkt.
  • Ne Latvijā, ne Nīderlandē nav atļauta kandidātu diskriminācija. Kas tas ir un par izņēmumiem var uzzināt rokasgrāmatā.
  • Darbiekārtošanas aģentūras drīkst piedāvāt darbiniekiem dzīvesvietu, transportu uz un no darba, palīdzību obligātās veselības apdrošināšanas iegādē, taču darbiniekam vienmēr ir brīva izvēle. Atteikšanās nevar būt iemesls atlaišanai vai nepieņemšanai darbā. Obligātās veselības apdrošināšanas kartei jāatrodas pie darbinieka.
  • Darbinieka personu apliecinošiem dokumentiem (pasei, ID kartei) vienmēr jāatrodas pie darbinieka!
  • Darba līgumā ir atrunātas pušu abpusējās saistības, tādēļ vienošanās rūpīgi jāpārlasa pirms parakstīšanas. Svarīga ir ne tikai alga, bet arī uzteikuma termiņš (ja vēlaties mainīt darbu, vai jaunajā darbavietā varēsiet sākt jau rīt, vai tomēr būs jāstrādā nedēļa, mēnesis vai pat ilgāk vecajā darbavietā, kā arī atlaišanas gadījumā, cik daudz laika būs jaunas darbavietas un/vai dzīvesvietas atrašanai), līguma darbības laiks, īres maksa laikā, kad darba devējs nevar nodrošināt ar darbu, klauzulas vai soda sankcijas, kā arī par kārtības un tīrības uzturēšanu darbavietas piedāvātajā dzīvesvietā,
  • Līguma nosacījumus var mainīt, un vēlams tos laikus pielāgot, ja nav vēlēšanās uzņemties ilgtermiņa saistības, gribas izmantot garāku atvaļinājumu, ir tuvas attiecības ar alkoholu vai narkotiskajām vielām, kādēļ pastāvīgs darbs uz pilnu slodzi nav piemērots, lai otrai pusei ir skaidrs, ar ko rēķināties, nerastos zaudējumi vai konflikti.

LATVIJĀ

Latvijā darbojas vairākas darbiekārtošanas aģentūras, kas piedāvā darbu Nīderlandē. Komersantu saraksti, kam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķīrusi vai par pārkāpumiem anulējusi licenci, ir atrodami NVA tīmekļvietnē.

Vienmēr pārbaudi, vai komersants, kas piedāvā darbu ārzemēs, ir saņēmis NVA licenci! Neizmanto nelicencētu komersantu pakalpojumus! Arī tad ne, ja uzņēmuma pārstāvis saka, ka dokumenti ir iesniegt NVA, bet vēl nav saņemta atbilde.

Lai strādātu Nīderlandē, nav nepieciešami nekādi maksas dokumenti. Gadījumos, kad darba devējs vēlas redzēt kandidāta CV svešvalodā, darba meklētājs ir tiesīgs iesniegt savu tulkojumu. Darbiekārtošanas aģentūrai nav tiesību uzspiest savus tulkošanas pakalpojumus. Nīderlandes uzņēmumi CV un pieteikuma vēstules pieņem elektroniskā formā (pa e-pastu). Neatbalsti negodīgu komercpraksi, liekot šķēršļus godīgiem uzņēmējiem, un nemaksā par to, kas tev pienākas bez maksas! Neatļautas maksas iekasēšana mēdz iet rokrokā ar kvantitāti, nevis kandidātu piemērotības izvērtēšanu, kas, savukārt, var rezultēties ar nepieciešamību drīz vien meklēt citu darbavietu.

Plašāka informācija par darbiekārtošanas aģentūru licencēšanas kārtību Latvijā atrodama Ministru kabineta noteikumos Nr.458 “Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība”

Raksts pirmo reizi publicēts 19.06.2019., pēdējo reizi atjaunots 01.10.2023.