Aicinājums pieteikt diasporas latviešus apbalvojumam “Laiks Ziedonim”

Laiks Ziedonim

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” jau ceturto gadu izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Laiks Ziedonim”. Apbalvojuma mērķis ir cildināt personības, kas ar savu izcilību, degsmi, sūtību, veiksmi, stāju un savpatību iedvesmojušas labāku Latviju. “Laiks Ziedonim” uzdevumi ir godināt un izcelt Imantam Ziedonim svarīgas vērtības, atbalstīt jaunradi, iedvesmot un iedrošināt latviešus visā pasaulē, attīstīt Latvijas tautas izaugsmei un attīstībai svarīgas kultūras un intelektuālās vērtības un prasmes un pilnveidot latvisko identitāti un raksturu.

Apbalvojums “Laiks Ziedonim” 2017. gadā tiks pasniegts piecās nominācijās:

 • Apbalvojums zinātnē “Taureņu uzbrukums” tiks pasniegts zinātniekam ar doktora grādu, kas aktīvi nodarbojas ar pētniecību.
  Vizionāri: Vjačeslavs Kaščejevs (2014. gada laureāts), Agrita Kiopa, Sandra Kropa, Gustavs Strenga, Jurģis Šķilters (2015. gada laureāts), Māris Saukāns, Egils Stalidzāns (2016. gada laureāts), Rolands Lappuķe.
 • Apbalvojums novadpētniecībā “Kedas” tiks pasniegts cilvēkiem vai cilvēku grupām, kuri aizrautīgi un radoši darbojas latviskuma veicināšanā un latviskās kultūras tradīciju izpētē un attīstībā trimdā/diasporā.
  Vizionāri: Aldis Austers, Jevgēņija Butņicka, Renārs Kaupers, Ilze Jurkāne, Andris Slišāns (2014. gada laureāts), Varis Auziņš (2015. gada laureāts), Rūta Šmite, Jānis Galzons (2016. gada laureāts), Jānis Holšteins – Upmanis, Elīna Vikmane.
 • Apbalvojums tautsaimniecībā “Zemi es mācos” cildinās Latvijas cilvēkus, kuri mācījušies, strādājuši, stažējušies ārvalstīs un šīs zināšanas un prasmes iegulda Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Šī kategorija tiks realizēta sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
  Vizionāri: Aigars Rostovskis, Ēriks Hānbergs, Daina Bruņiniece, Baiba Mikāla, Jānis Nīmanis (2014. gada laureāts), Aldis Gulbis, Ieva Ernštreite, Ants Grende, Laila Līduma, Daiga Bērziņa.
 • Apbalvojums bērniem un jauniešiem “Rabarbers” cildinās jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir piemērs citiem, kam ir drosme iet savu ceļu un kuru dzīvē un darbībā izpaužas visas apbalvojuma vērtības.
  Vizionāri: Mārtiņš Martinsons, Ilga Reizniece, Līga Rudzīte, Renārs Zeltiņš, Valters Dakša (2015. gada laureāts), Andris Jenerts (2016. gada laureāts), Dace Zariņa, Maija Jaunzeme.
 • Apbalvojums par dzīvi literatūrā “Bize” cildinās izcilus bibliotekārus.
  Vizionāri: Aivars Berķis, Māra Zālīte, Līga Blaua, Ieva Kolmane, Inese Zandere (2015. gada laureāte), Aija Melle, Daiga Zirnīte (2016. gada laureāte), Jolanta Borīte, Ināra Kehre.
  Aivara Berķa aicinājums pretendentiem

Papildu informācija par kategorijām atrodama apbalvojuma tīmekļvietnē un fonda “Viegli” facebook lapā.

Pretendents var gan pieteikties pats, gan tikt pieteikts līdz 2017. gada 24. februāra plkst. 16.00 (pēc Nīderlandes laika) tīmekļvietnē www.laiksziedonim.lv. Apbalvojuma pretendentus martā izvērtēs vizionāri – cilvēki, kuri ir kompetenti nomināciju jomā, pārredz un pārzina nozares aktualitātes. Apbalvojuma nominanti tiks paziņoti aprīlī, savukārt laureāti tiks cildināti 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā. Balvas apjoms ir € 3000 katras nominācijas laureātam (pēc nodokļu nomaksas).