Īsumā par obligāto veselības apdrošināšanu Nīderlandē

Money

Tuvojoties jaunam gadam, īpašo piedāvājumu avīžu un brošūru paciņas pasta kastītēs kļūst arvien biezākas un no novembra vidus redzamas un dzirdamas veselības apdrošināšanas polišu reklāmas. Nīderlandē ir 57 [1] apdrošināšanas uzņēmumi, kas kopā piedāvā vairāk kā 900 [2] dažādas veselības apdrošināšanas polises. Kuru polisi iegādāties?

Obligātā veselības apdrošināšana Nīderlandē tika ieviesta 2006.gadā. Veselības aprūpes izdevumi Nīderlandē tiek segti no obligātās veselības pamata apdrošināšanas (basisverzekering), brīvprātīgās veselības apdrošināšanas (aanvullende verzekering), ilglaicīgā medicīniskā aprūpe no nodokļiem (Wlz), kā arī pacientiem pašiem var būt daļēji vai pilnībā jāsedz izdevumi.

KAM NEPIECIEŠAMA OBLIGĀTĀ VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE?
Pamata polise (basisverzekering, OVAPP) ir obligāta ikvienam Nīderlandē dzīvojošam un/vai strādājošam. Ir daži izņēmumi, piem., tie, kas strādā vairākās valstīs, nestrādājoši studenti no ES/EEZ valstīm, kas ir apdrošināti savā valstī u.c. [3]. Bērni ir jāpiereģistrē 4 mēnešu laikā pēc dzimšanas vienā no apdrošināšanas uzņēmumiem, kur apdrošināti vecāki, vai jebkurā citā, taču līdz 18.gadu vecumam prēmija nav jāmaksā. Ārvalstniekiem obligātajai veselības apdrošināšanai jāpiesakās 3 mēnešu laikā no ierašanās datuma Nīderlandē. Pārceļoties uz citu valsti, jāpaziņo savai pašvaldībai par dzīvesvietas maiņu, lai atgūtu jau samaksāto prēmiju (piem., tiem, kas maksā uzreiz par visu gadu vai kvartālu).

Ja, pārceļoties uz dzīvi Nīderlandē, laikā nepiesakās OVAPP, vēlāk var būt jāsamaksā par nokavētajiem mēnešiem.
Zorginstituut Nederland (ZN) ir organizācija, kas uzrauga, vai visi valstī dzīvojošie ir iegādājušies OVAPP un laikā maksā prēmiju. Ja ZN atklāj, ka kāds nav iegādājies OVAPP, oganizācija nosūta uzaicinājumu to 3 mēnešu laikā izdarīt. Ja tomēr šajā periodā tas netiek izdarīts, tiek atsūtīts atgādinājums un jāsamaksā 351,99 eur soda nauda. Ja arī tad netiek noslēgts līgums ar apdrošinātāju, vēlreiz jāmaksā 351,99 eur soda nauda un ZN uz 12 mēnešiem izvēlas apdrošinātāju neapdrošinātā vietā. Šo lēmumu nevar apstrīdēt, un citu (lētāku) apdrošinātāju var izvēlēties tikai tad, kad ir samaksāti visi parādi. ZN noslēgtās apdrošināšanas polises prēmija var būt 130% apmērā no tās parastās cenas. ZN ir tiesības izmantot dažādas metodes parādu piedziņai, t.sk. apdrošināšanas prēmiju atvilkt no algas, pabalstiem, pensijas u.tml.
Soda naudu var maksāt arī pa daļām, ja nav iespējams uzreiz. Ja soda naudu nesamaksā noteiktajā termiņā, tiek atsūtīts atgādinājums, uz kuru nereaģējot, var gaidīt parādu piedzinēja vizīti.
Ja apdrošinātājs nav saņēmis prēmiju ilgāk par 6 mēnešiem, tas paziņo ZN, kas uzsāk parādu piedziņu no nemaksātāja.
Lai nepalielinātu nepatikšanas, nonākot materiālās grūtībās, ieteicams sazināties ar apdrošinātāju, lai vienotos par apmaksas termiņiem vai saņemtu padomus, kā rīkoties

KĀDUS IZDEVUMUS SEDZ OBLIGĀTĀS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE?
Obligātā veselibas apdrošināšana nenozīmē, ka visus izdevumus segs apdrošinātājs. Pacientiem var būt no savas kabatas jāsedz izdevumi sākot no dažiem centiem līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošiem eiro.
Katru gadu valdība nosaka pakalpojumu minimumu, kas jāiekļauj OVAPP, obligāto paša risku (verplicht eigen risico) un brīvprātīgo paša risku (vrijwillig eigen risico). Obligātais paša risks 2016.g. ir 385 eur gadā, taču to var paaugstināt par līdz pat 500 eur gadā (t.i. 385+500=885 eur gadā kopā) un tādējādi samazināt ikmēneša prēmiju.
OVAPP 2016.gadā sedz ģimenes ārsta apmeklējumu, vizīti pie speciālista ar ģimenes ārsta nosūtījumu, uzturēšanos slimnīcā, atsevišķus medikamentus, žokļa ķirurģiju slimnīcās (piem., gudrības zoba raušana), zobārstniecību un fizioterapiju bērniem un jauniešiem līdz 18 g.v., dzemdības mājās vai slimnīcā, ja tam ir medicīniski iemesli, 3 IVF, smēķēšanas pārtraukšanas programma u.c. [pilnu sarakstu sk. 4 vai apdrošinātāja mājaslapā internetā]. Pamata polise sedz tikai medikamentus, kas reģistrēti īpašā sarakstā (geneesmiddelenvergoedingssysteem jeb GVS) un parasti tie ir lētākie. Ja pacientam nepieciešami citi medikamenti (piem., alerģija no lētākajiem), tad ārstam receptē jānorāda, ka dārgāku medikamentu izrakstīšanai ir medicīniski iemesli. Ar sarakstu var iepazīties apdrošinātāja mājaslapā vai www.medicijnkosten.nl. Daži izdevumi daļēji tiek segti no paša riska (piem., vizīti pie ģimenes ārsta apmaksā apdrošinātājs, bet par laboratoriskajiem izmeklējumiem pacientam jāmaksā pašam, līdz tiek izmantots paša risks) un pacienta iemaksas. Izdevumi, kas nav iekļauti pamata polisē (piem., zobu labošana un higiēnists no 18 gadu vecuma u.c.), jāapmaksā pacientam pašam vai tos pilnībā vai daļēji sedz brīvprātīgā apdrošināšana atkarībā no izvēlētās polises.
Obligāto veselības apdrošināšanas polisi var mainīt tikai reizi gadā – no novembra beigām līdz 1.janvārim. Apdrošinātājiem ir jāpieņem ikviens, kas vēlas iegādāties OVAPP. Brīvprātigās polises var iegādāties arī vēlāk, taču daži apdrošinātāji ir notiekuši ‘rindu’ kas nozīmē, ka palīdzību var saņemt uzreiz, kad tā nepieciešama vai tā pieejama, taču pacientam jāmaksā par brīvprātīgo apdrošināšanu noteiktu laiku, piem., 2-6 mēneši, tāpēc vēlams kārtīgi iepriekš iepazīties ar polises noteikumiem. Brīvprātīgo polisi var iegādāties arī citā apdrošināšanas kompānijā.

VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLIŠU VEIDI
Izvēloties veselības apdrošināšanas polisi, jāņem vērā arī polises veids:
– naturapolis – apdrošinātāji katru gadu noslēdz līgumu ar dažādiem medicīnisko pakalpojumu sniedzējiem un vienojas par pakalpojumu cenām (gecontracteerde zorg). Šāda polise ir lētāka, taču nepieciešamības gadījumā, pacientam ir jāpievērš uzmanība, vai izvēlētajai ārstniecības iestādei vai aptiekai ir noslēgts līgums ar apdrošinātāju. Ja līgums nav noslēgts, tad ārstniecības iestāde nevar atteikt palīdzību, taču pacientam var būt jāmaksā (lielāka) daļa izdevumu no savas kabatas.
– restitutie polis – nedaudz dārgākas, taču izdevumi tiek segti neatkarīgi no tā, vai apdrošinātājam ir noslēgts līgums ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju, vai nav. Kādi pakalpojumi un cik liela izdevumu daļa tiek segta, ir teikts polisē.
– combinatiepolis – dažos gadījumos sedz izdevumus kā natura polise, citos kā restitutie polise, tāpēc vēlams iepazīties ar polises noteikumiem.
– budget – līdzīga natura polisei, taču daudz šaurāks ārstniecības pakalpojumu sniedzēju loks un medikamentus var būt jāpasūta noteiktās aptiekās internetā.
– pro-life – dažiem iedzīvotājiem ētisku, reliģisku u.tml. apsvērumu dēļ nav pieņemama eitanāzija, ivf, dzimuma maiņa u.tml., tāpēc ir izveidotas īpašas polises, kas neapmaksā šādus izdevumus, lai to īpašniekiem nerastos sajūta, ka viņi atbalsta sev nepieņemamas lietas.

CIK MAKSĀ OBLIGĀTĀS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE?
OVAPP prēmija ir atkarīga no izvēlētā paša riska, maksāšanas termiņiem un atlaidēm:
– pamata polišu cenas bez atlaidēm un ar 385 eur/g. paša risku ir no 86 līdz 113,95 eur/mēn.
– palielinot paša risku līdz 885 eur/g., pamata polises izmaksā no 69 līdz 98,95 eur mēnesī [5].
Brīvprātīgās polises cena ir atkarīga no pakalpojumiem, kurus tā sedz.
Lielākā daļa apdrošinātāju piedāvā atlaides klientiem, kas maksā pa kvartāliem, pusgadu vai visu gadu (atkarībā no apdrošinātāja – ap 5 eur/mēn. maksājot uzreiz par visu gadu). Tāpat ir iespējamas citas atlaides, piemēram, darba devēja noslēgts līgums ar apdrošinātāju, citas kolektivitātes atlaides (piem., Vereniging Eigen Huis biedriem, pērkot apdrošināšanu kādā no salīdzināšanas vietnēm internetā u.c.), kā arī paša apdrošinātāja piedāvātas atlaides (piem., “singles korting”, studentiem, pieaicinot draugu vai partneri, nesmēķētājiem, tiem, kas regulāri nodarbojas ar sportu u.c.).

KAS IR PACIENTA MAKSA UN KĀ TĀ TIEK APRĒĶINĀTA?
Dažiem pakalpojumiem ir notiekta pacienta maksa (eigen bijdrage), kas var būt gan noteikta summa, gan % no izdevumiem [sk. 6]. Pacienta maksa un paša risks ir divas dažādas lietas.
Piemēram, Pēterim nepieciešamas dzirdes aparāts, kas izmaksā 1600 eur un tam noteikta pacienta maksa 25% apmērā, t.i., 1600*25%=400 eur. Pēteris vēl nav izmantojis savu paša risku, ko viņš ir izvēlējies 885 eur, līdz ar to Pēterim jāmaksā 400+885=1285 eur, bet apdrošināšana sedz 1600-1285=315 eur.
Savukārt Jura paša risks ir minimālais 385 eur gadā, no kuriem viņš jau ir izmantojis 200 eur, tātad atliek 385-200=185 eur. Jurim, iegādājoties šādu pašu dzirdes aparātu, pašam būs jāapmaksā 1600*25%=400 eur tāpat kā Pēterim, kā arī 185 eur paša risku (tātad kopā 400+185=585 eur), bet apdrošināšana sedz 1600-585=1015 eur.

OBLIGĀTĀ VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA, IZMANTOJOT DARBA DEVĒJA PIEDĀVĀJUMU
Daudzi Nīderlandes darba devēji ir noslēguši līgumu ar apdrošinātājiem par īpašuma, nelaimes gadījumu un cita veida apdrošināšanu, un dažkārt piedāvā darbiniekiem lētāku OVAPP vai uzņēmuma specifikai atbilstošu brīvprātīgo polisi, taču darbiniekiem vienmēr ir tiesības izvēlēties piekrist vai atteikties no piedāvājuma, kā arī izvēlēties paša riska apjomu. Ja obligāto veselības apdrošināšanu palīdz nokārtot darba devējs, tad darba ņēmējam ir jābūt informētam gan par apdrošinātāja nosaukumu, gan par polises veidu un noteikumiem. Apdrošinātājs 1-4 nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izsūta apdrošināšanas karti, kurai jāatrodas pie apdrošinātā (darba ņēmēja) nevis darba devēja vai kur citur.

KĀ RĪKOTIES, JA IR ZEMI IENĀKUMI?
Ja saņemto rēķinu par ārstniecības izdevumiem nav iespējams apmaksāt uzreiz, apdrošinātāji piedāvā tos maksāt pa daļām.
Iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un maziem uzkrājumiem ir iespējams saņemt pabalstu (zorgtoeslag). Papildu informācija Belastingdienst mājaslapā.

KUR ATRAST PAPILDU INFORMĀCIJU UN IEGĀDĀTIES VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISI?
Informāciju par apdrošinātāju piedāvātajām polisēm, to nosacījumiem un izmaksām var atrast katra apdrošinātāja interneta vietnē, kur tās var arī iegadāties. Saraksts ar visiem apdrošinātājiem ir atrodams www.zorgkaartnederland.nl/zorgverzekeraar.
Var izmantot arī kādu no salīdzināšanas interneta vietnēm. Lielākās:

Avots:

[1] www.zorgkaartnederland.nl/zorgverzekeraar
[2] www.independer.nl/zorgverzekering/fi/intro.aspx
[3] www.independer.nl
[4] www.rijksoverheid.nl
[5] www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2016/premies-bekend
[6] www.onvz.nl